Regulamin sklepu internetowego www.mediago.com.pl 
I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.mediago.com.pl prowadzony jest przez firmę Mediago Alicja Krusiewicz. z siedzibą przy Kolorowej 19 lok. 151 w Warszawie, zarejestrowaną firmą pod numerem 
REGON: 015648241
NIP: PL5221100033

2. Zawartość sklepu internetowego www.mediago.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.


II. Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.mediago.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 

2. Serwis www.mediago.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do www.mediago.com.pl  Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

a. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

b. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną

c. sposób płatności

4. Serwis www.mediago.com.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.


III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta.

2. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

3. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem www.mediago.com.pl leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.


IV. Dostarczanie zamówionych produktów

1. Chcąc zapewnić naszym Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, serwis www.mediago.com.pl zleca ich doręczenie firmą kurierskim Poczty Polskiej (PIORYTET) www.poczta-polska.pl  lub firmie spedycyjnej OPEK www.opek.com.pl 


V. Płatności

1. Serwis www.mediago.com.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:

- pobranie (płatność przy odbiorze)

- przelew (przedpłata na konto) w tym przypadku wysyłka paczki jest tańsza 


VI. Gwarancja i rękojmia

1. Wszystkie produkty oferowane przez www.mediago.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

3. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 6 miesięczną rękojmią sklepu www.mediago.com.pl na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.

VII. Zwroty towarów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku Dz.U.00.22.271 o ochronie praw konsumentów - Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (towar nie może nosić śladów użytkowania, ani zerwania zabezpieczeń producenta). 


VIII. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego www.mediago.com.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Serwis www.mediago.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
_________________
www.mediago.pl